Objawy psychotyczne

objawy psychotyczne

Objawy psychotyczne charakteryzują się utratą kontaktu z rzeczywistością i zaburzeniami percepcji, zaburzeniami myślenia oraz zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego. Osoby doświadczające objawów psychotycznych mogą mieć trudności w odróżnianiu rzeczywistości od swoich własnych przekonań, fantazji lub urojeń. Najczęstszym zaburzeniem, które wiąże się z objawami psychotycznymi, jest schizofrenia, ale mogą one również towarzyszyć innym zaburzeniom psychicznym, takich jak zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zaburzenie schizoafektywne – typ depresyjny, czy psychoza związana z używaniem substancji.

Najważniejsze objawy psychotyczne obejmują:

  • Halucynacje
  • Urojenia
  • Zaburzenia myślenia
  • Zaburzenia emocjonalne – osoby z objawami psychotycznymi mogą mieć trudności w regulacji emocji. Mogą doświadczać wyraźnych zmian nastroju, takich jak wybuchy gniewu, euforia lub apatia.
  • Zubożenie psychomotoryczne – osoby z objawami psychotycznymi mogą wykazywać spowolnienie ruchowe, trudności w utrzymaniu normalnej postawy ciała lub ograniczenie ekspresji mimicznej.