Alogia

alogia

Alogia – znana również jako ubóstwo mowy lub ubóstwo wypowiedzi, jest objawem występującym w niektórych zaburzeniach psychicznych, szczególnie w schizofrenii. Polega na znacznym zmniejszeniu ilości mowy, ubóstwie słownictwa, zubożeniu treści wypowiedzi oraz trudnościach w płynnym generowaniu adekwatnych wypowiedzi.

Osoby z alogią mogą wydawać się małomówne, ograniczone w sposobie wypowiadania się. Mają trudności z formułowaniem odpowiednich odpowiedzi na pytania, a ich wypowiedzi mogą być ubogie w szczegóły, skrócone, nieprzejrzyste lub zawierać niewiele informacji. Mogą również występować trudności w utrzymaniu płynności w mowie, co prowadzi do przerw, wzmożonej trudności w znalezieniu odpowiednich słów lub zaprzestania komunikacji.

Alogia jest wynikiem zaburzeń myślenia, które są charakterystyczne dla schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych. Osoby z alogią mogą mieć trudności w organizacji myśli, koncentracji i związane z tym utrudnienia w formułowaniu pełnych i logicznych wypowiedzi. Alogii może również towarzyszyć zmniejszone pobudzenie emocjonalne, co wpływa na obniżenie motywacji do komunikacji i wypowiadania się.