osobowość schizotypowa

Osobowość schizotypowa to zaburzenie osobowości, które objawia się poprzez dziwaczne, ekscentryczne zachowanie oraz niekonwencjonalne wzorce myślenia. Osoby z tym zaburzeniem często odstają od norm społecznych, wykazując dziwaczne przekonania, myślenie paranoiczne lub podejrzliwość oraz skłonność do myślenia magicznego. Dodatkowo, mogą wykazywać dziwaczność w wyglądzie lub zachowaniu oraz doświadczać nietypowych doznań zmysłowych.

Cechy osobowości schizotypowej

Osoby z osobowością schizotypową często przejawiają tendencje do izolowania się społecznie i przejawiają wąski zakres emocji w relacjach z innymi ludźmi. Preferują samotniczy styl życia i unikają emocjonalnego zaangażowania w bliskie relacje. Nawiązywanie i utrzymywanie zdrowych więzi społecznych stanowi dla nich trudność.

Ważnym aspektem osobowości schizotypowej jest nadmierny lęk społeczny, który wynika z niekonwencjonalności i obaw o odrzucenie przez innych. Osoby te mogą być nadwrażliwe na krytykę i mają trudności w radzeniu sobie ze stresem.