typy osobowości

Model osobowości Eysencka

Jest to model osobowości, który opisuje trzy podstawowe wymiary osobowości:

  • Ekstrawersja – introwersja
  • Neurotyczność – stabilność emocjonalna
  • Psychotyzm – normalność

Typologia Myers-Briggs

Typologia ta opiera się na teoriach Carla Junga i składa się z 16 różnych typów osobowości. Typologia Myers-Briggs opisuje preferencje i zachowania w czterech wymiarach:

  • Ekstrawersja – introwersja
  • Spostrzeganie – intuicję
  • Myślenie – uczucia
  • Sądy – postrzeganie