Myślenie zdezorganizowane

myślenie zdezorganizowane

Myślenie zdezorganizowane to termin używany w psychiatrii i psychologii, który odnosi się do sposobu myślenia, który jest chaotyczny, dezorganizowany lub trudny do zrozumienia. Jest to jeden z objawów występujących w różnych zaburzeniach psychicznych, w tym w schizofrenii. Myślenie zdezorganizowane może objawiać się na różne sposoby.

Objawy myślenia zdezorganizowanego

 • Skoki myślowe – osoba może wydawać się myśleć w sposób niespójny i przechodzić od jednego tematu do drugiego bez logicznego powiązania między nimi.
 • Zaburzenia składni – może dochodzić do trudności w konstruowaniu logicznych zdań lub mówienia w sposób zrozumiały dla innych.
 • Słownictwo i język – osoba może używać nietypowych słów, neologizmów lub tworzyć zdania o dziwnym znaczeniu.
 • Myślenie abstrakcyjne – może być trudne do zrozumienia, a osoba może wydawać się mówić o sprawach, które wydają się oderwane od rzeczywistości.
 • Brak spójności – myśli i wypowiedzi osoby mogą wydawać się chaotyczne, a jej myślenie może być trudne do śledzenia.

Myślenie zdezorganizowane jest jednym z objawów, które mogą być obecne w schizofrenii, zwłaszcza w jej formie paranoidalnej lub dezorganizowanej. Jest to również obserwowane w innych zaburzeniach psychicznych, takich jak schizoafektywne, czy zaburzenia psychotyczne.

Cechy myślenia zdezorganizowanego

 • Drobiazgowość
 • Ześlizgi myślowe
 • Rozkojarzenie
 • Neologizmy
 • Otamowanie myślenia
 • Perseweracje
 • Echolalia
 • Gonitwa myśli
 • Mówienie obok