Myślenie zdezorganizowane

myślenie zdezorganizowane

Myślenie zdezorganizowane to termin używany w psychiatrii i psychologii, który odnosi się do sposobu myślenia, który jest chaotyczny, dezorganizowany lub trudny do zrozumienia. Jest to jeden z objawów występujących w różnych zaburzeniach psychicznych, w tym w schizofrenii. Myślenie zdezorganizowane może objawiać się na różne sposoby.

Objawy myślenia zdezorganizowanego

 • Skoki myślowe – osoba może wydawać się myśleć w sposób niespójny i przechodzić od jednego tematu do drugiego bez logicznego powiązania między nimi. Myślenie może charakteryzować się nagłymi zmianami tematu lub wątków myślowych, co utrudnia trzymanie się jednego tematu.
 • Zaburzenia składni – może dochodzić do trudności w konstruowaniu logicznych zdań lub mówienia w sposób zrozumiały dla innych. Osoba może mieć trudności z wyrażaniem swoich myśli w jasny i zrozumiały sposób, co może objawiać się mową zrozumiałą tylko dla niej samej.
 • Słownictwo i język – osoba może używać nietypowych słów, neologizmów lub tworzyć zdania o dziwnym znaczeniu.
 • Myślenie abstrakcyjne – może być trudne do zrozumienia, a osoba może wydawać się mówić o sprawach, które wydają się oderwane od rzeczywistości.
 • Brak spójności logicznej – myśli i wypowiedzi osoby mogą wydawać się chaotyczne i nieuporządkowane, a jej myślenie może być trudne do śledzenia, charakteryzujące się brakiem spójności między kolejnymi myślami lub skokami logicznymi.
 • Bezsensowne lub nadmiernie skomplikowane konstrukcje językowe – osoba może stosować skomplikowane metafory lub konstrukcje językowe, które są trudne do zrozumienia lub nie mają sensu w kontekście rozmowy.
 • Paradoksy i absurdalne przekonania – osoba może wykazywać niekonwencjonalne przekonania, które wydają się absurdalne lub sprzeczne z rzeczywistością.
 • Dysfunkcje poznawcze – mogą występować trudności w przetwarzaniu informacji, zapamiętywaniu, planowaniu czy podejmowaniu decyzji.
 • Rozproszenie uwagi – osoba może mieć trudności z koncentracją się na jednej myśli lub zadaniu, co prowadzi do rozproszonego myślenia i trudności w utrzymaniu logicznego toku myślenia.

Myślenie zdezorganizowane jest jednym z objawów, które mogą być obecne w schizofrenii, zwłaszcza w jej formie paranoidalnej lub dezorganizowanej. Jest to również obserwowane w innych zaburzeniach psychicznych, takich jak schizoafektywne, czy zaburzenia psychotyczne.

Cechy myślenia zdezorganizowanego

 • Drobiazgowość
 • Ześlizgi myślowe
 • Rozkojarzenie
 • Neologizmy
 • Otamowanie myślenia
 • Perseweracje
 • Echolalia
 • Gonitwa myśli
 • Mówienie obok