Idee nadwartościowe

idee nadwartościowe

Idee nadwartościowe to przekonania, które są dość wiarygodne i zajmują dużą część uwagi pacjenta. Mogą mieć racjonalne uzasadnienie, a pacjent nie postrzega ich jako irracjonalnych, w odróżnieniu od zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych lub obsesji. Osoba u której występuje myślenie nadwartościowe nie traci zazwyczaj kontaktu z rzeczywistością. Idee nadwartościowe często towarzyszą w przebiegu zaburzeń hipochondrycznych lub u osobowości paranoicznej.

Myśli nadwartościowe to przekonania, które w zasadzie są prawdziwe i mogą mieć ogromny wpływ na decyzje, zachowania oraz zachowanie jednostki. Ich obecność jest bardzo często charakterystyczna dla wynalazców i reformatorów, którzy wyznają silne przekonania i dążą do ich realizacji. Jednakże, gdy całe zachowanie jednostki jest podporządkowane nadwartościowej myśli lub idei, może to prowadzić do radykalizmu, fanatyzmu oraz w konsekwencji do dysfunkcji i wykazywania cech zaburzeń osobowości.