Depresja psychotyczna

depresja psychotyczna psychologia

Depresja psychotyczna znana także jako depresja z objawami psychotycznymi lub depresja urojeniowa, to rodzaj depresji, w przebiegu której występują dodatkowo objawy psychotyczne. Objawy psychotyczne to doświadczenia, które wydają się oderwane od rzeczywistości i w przypadku depresji psychotycznej mogą obejmować urojenia (czyli fałszywe przekonania, które nie mają podstawy w rzeczywistości). Osoba może mieć przekonania, które nie są prawdziwe, takie jak przekonanie o własnej winie, byciu bezwartościowym lub niezdolności do wyleczenia się z depresji. Mogą występować także urojenia paranoidalne, gdzie osoba uważa, że jest prześladowana lub obserwowana. W przypadku depresji urojeniowej urojenia są zazwyczaj negatywne i związane z niskim poczuciem własnej wartości lub poczuciem winy.

Urojenia występujące w depresji psychotycznej

  • Urojenia winy – osoba może mieć stałe przekonanie, że jest winna lub odpowiedzialna za wszystkie problemy i nieszczęścia w swoim życiu lub życiu innych.
  • Urojenia nihilistyczne – mogą występować urojenia, że nic nie ma sensu lub, że wszystko jest bezwartościowe. Osoba może uważać, że cały świat jest martwy lub że sama jest martwa.
  • Urojenia hipochondryczne – osoba może mieć przekonanie, że jest poważnie chora lub, że jej ciało jest uszkodzone.
  • Urojenia ubóstwa – osoba może uważać, że jest biedna, choć w rzeczywistości ma wystarczające środki finansowe.
  • Urojenia kary – osoba może wierzyć, że jest karana za jakieś wyimaginowane lub rzekome grzechy lub błędy.
  • Urojenia paranoidalne – w niektórych przypadkach depresji psychotycznej mogą występować urojenia paranoidalne, które polegają na przekonaniu, że inni ludzie próbują jej zaszkodzić lub że jest prześladowana.

Leczenie depresji psychotycznej zazwyczaj obejmuje terapię farmakologiczną (antydepresanty i leki przeciwpsychotyczne) aby kontrolować objawy psychotyczne oraz psychoterapię (np. terapia poznawczo-behawioralna) pomagającą osobie radzić sobie z myślami i uczuciami związanymi z depresją.