epizod psychotyczny
Psychologia

Epizod psychotyczny

Ostry wielopostaciowy epizod psychotyczny skrótowo nazywany epizodem psychotycznym definiowany jest w Klasyfikacji ICD-10 pod kodem F23 jako pojedyncze, incydentalne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne. Grupę tych zaburzeń cechuje występowanie objawów psychotycznych, takich jak urojenia, omamy (halucynacje) i zaburzenia postrzegania. Objawy te cechują się zwykle nagłym początkiem i gwałtownym przebiegiem i utrzymują się zazwyczaj krócej niż 1 miesiąc. Ich charakter jest zwykle reaktywny i wtórny wobec nieprzyjemnego zdarzenia stresowego je wywołującego.

Klasyfikacja ICD-10 dzieli ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne na:

F23.0 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii

F23.1 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii

F23.2 Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii

F23.3 Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń

F23.8 Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne

F23.9 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nie określone

Epizod psychozy w odróżnieniu zatem od ostrego wielopostaciowego epizodu psychotycznego rozumiany jest jako pełnoobjawowa schizofrenia, która jest zwykle trwającą całe życie chorobą przewlekłą, cechującą się zaostrzeniami i nawrotami, wymagającą zwykle leczenia przez całe życie.

Podziel się ze znajomymi!