urojenia wielkościowe

Urojenia wielkościowe to rodzaj urojeń, w których osoba jest głęboko przekonana, że jest kimś innym, zazwyczaj znaczącą lub znaną osobą historyczną, literacką, religijną lub publiczną. Urojenia te dotyczą zmiany tożsamości lub przekonania, że jednostka jest kimś wyjątkowym lub istotnym w sposób niezgodny z rzeczywistością. Urojenia te mogą również obejmować przypisywanie sobie roli bliskiego doradcy ważnych postaci, bycia ich przyjacielem. Urojenia wielkościowe niekoniecznie muszą odnosić się do samej osoby, która je wyraża. Mogą być związane z przekonaniem, że jej daleki przodek był wybitną postacią lub doradcą znanej osobistości.

Objawy urojeń wielkościowych

Przykładowo, osoba doświadczająca urojeń wielkościowych może być przekonana, że jest reinkarnacją Jezusa Chrystusa, Elvisa Presleya, Juliusza Cezara lub innego znanego historycznego lub kulturowego bohatera. Osoby takie mogą twierdzić, że posiadają unikalne zdolności, wiedzę lub misję, które są przypisywane postaci, w którą się identyfikują.

Cechą charakterystyczną urojeń wielkościowych jest przekonanie o niezwykłym statusie, mocy lub wpływie, które przypisuje się sobie lub swoim przodkom. Choć te przekonania mogą wydawać się nierealistyczne, dla osoby doświadczającej urojeń wielkościowych są one bardzo realne i trwające.

Urojenia wielkościowe często są objawem poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia nastroju, zaburzenia związane z substancjami, a także w manii lub psychozie. Urojenia wielkościowe są istotnym objawem w diagnostyce i ocenie stanu psychicznego pacjenta.