Symptomy schizofrenii

symptomy schizofrenii

Schizofrenia to przewlekła choroba psychiczna, która objawia się różnymi grupami objawów. Oprócz objawów pozytywnych i objawów negatywnych, wymienić również można objawy poznawcze.

Objawy pozytywne schizofrenii:

 • Halucynacje – to doświadczanie rzeczywistości lub zjawisk, które nie istnieją, najczęściej w postaci słuchowych halucynacji.
 • Urojenia – to przekonania lub przekonania fałszywe, które nie są zgodne z rzeczywistością.
 • Zaburzenia myślenia – to trudności w utrzymaniu logicznych i spójnych myśli, co prowadzi do dezorganizacji w sposobieich werbalizowania.
 • Zaburzenia funkcjonalne – niedostosowanie do społecznych norm i trudności w utrzymaniu odpowiednich zachowań.

Objawy negatywne schizofrenii:

 • Alogia – to deficyty w zakresie mowy lub ubożenie treści wypowiedzi.
 • Abulia – to brak lub zmniejszona motywacja, brak inicjatywy w działaniu.
 • Atymia – to spadek wyrazistości emocji, utrata zdolności do czerpania przyjemności z wcześniej przyjemnych czynności.
 • Anhedonia – to trudności w odczuwaniu przyjemności.

Objawy poznawcze schizofrenii:

 • Zaburzenia poznawcze – to trudności w koncentracji uwagi, zmniejszenie zdolności funkcji poznawczych, trudności w funkcjonowaniu poznawczym, takie jak trudności w myśleniu abstrakcyjnym i słabsza zdolność do przetwarzania informacji.
 • Zaburzenia pamięci to problemy z krótkotrwałą pamięcią roboczą, trudności w zapamiętywaniu nowych informacji.
 • Zaburzenia pojęciowe – to trudności w rozumieniu znaczenia słów i przetwarzaniu informacji werbalnych.

Zaburzenia afektu

Objawy dezorganizacji psychicznej