depresja w schizofrenii
Schizofrenia

Depresja w schizofrenii

Badania dowodzą, iż depresja w schizofrenii występująca u leczonych schizofreników znacząco zwiększa niebezpieczeństwo podejmowania prób samobójczych. Zdaniem psychologa Zalewskiego od 25% do 50% chorych znajdujących się w ostrej fazie choroby próbuje popełnić samobójstwo, a 10% udaje się je popełnić. Wśród schizofreników notuje się ośmiokrotnie więcej samobójstw niż wśród ogółu populacji. Można więc stwierdzić znaczną skuteczność …

Podziel się ze znajomymi!
epizod psychozy
Schizofrenia

Epizod psychozy

Epizod psychozy bądź też atak psychozy to najczęstsze określenia na gwałtowny początek i szybki rozwój choroby, który zazwyczaj wiąże się z koniecznością hospitalizacji w zamkniętym oddziale psychiatrycznym oraz farmakologicznego leczenia ostrej fazy choroby, dopiero po której możliwa jest  rehabilitacja w domu pacjenta. Psycholodzy Brichwood i Jackson uważają, że średnio 20% chorych na schizofrenię przeżywa w …

Podziel się ze znajomymi!
zaburzenia schizoafektywne
Schizofrenia

Zaburzenia schizoafektywne

Pojęcie zaburzenia schizoafektywne sformułowane zostało w roku 1933 przez Jacoba Kasanina i odnosiło się do grupy pacjentów manifestujących objawy zarówno schizofrenii jak i zaburzeń maniakalno-depresyjnych, u których nie można jednoznacznie rozpoznać jednego z tych zaburzeń. Ukazywało również wady podejścia ściśle kategorialnego oraz binarnego, zaproponowanego przez Kraepelina. Alternatywą miało być stanowisko głoszące istnienie kontinuum rozciągające się …

Podziel się ze znajomymi!